September 2020  ⁠–⁠ Vildrosen föräldrakooperativ

Vildrosen är en liten och trygg barngrupp i stora lokaler. Här får omsorg, lek och lärande bilda en helhet som gör att varje barn får chans att utvecklas till sin fulla potential. (…)

Pedagogiken genomsyras av normkreativitet, vilket betyder att vi lyfter fram olika sätt att vara och leva. Barnen tar aktivt del i arbetet med hållbar utveckling, bland annat genom att vistas i skogsmiljö där barn och pedagoger tillsammans får chans att förundras över naturens växlingar. Genom att tillsammans reflektera kring det vi upplevt ser vi hur lärandet blir både roligt och meningsfullt, samtidigt som barnens samspel och empatiska förmågor utvecklas.

Två avdelningar – en förskola

Förskolan Vildrosen slogs nyligen ihop med en annan förskola och bildade två avdelningar, Kotten och Kastanjen. För att förtydliga sammanhanget gjordes en ny logotyp med illustrationer som kan väljas till och tas bort efter sammanhang. De vänligt runda symbolerna känns lätt igen och kan användas till skyltning och profilkläder. På det viset blir det tydligt för både barn och vuxna vilken pedagog som är ute eller vilka västar som ska städas in i vilken låda.


Typografi

Typografin i logotypen har valts ut och omarbetats för att bilda en tydlig och personlig helhet. Det lättlästa rubriktypsnittet Sofia Pro har rundats av något i kanterna för att gå ihop med det mjuka och glada epitetet Work Sans.
Work Sans är valt till Vildrosens typsnitt för egna texter. Det är ett lättläst Google-typsnitt som kan laddas ner och användas av både personal och föräldrar i styrelsen.


Färger

Färgskalan utgår från “basfärgerna” blå, grön, gul och röd. De finns var och en i en färgstark och en pastellvariant för att kunna skapa ett lekfullt och samtidigt läsbart intryck. För att förtydliga förskolans normkreativa profil finns även en regnbågsvariant av logotypen att gå loss med i digitala utskick!
Shopping Basket