Oktober 2019  ⁠–⁠ Världskulturmuseet, praktikplats

Logotyp och grafisk profil till Världskulturmuseernas interna fortbildningsprojekt Världskulturakademin. Uppdraget var att skapa en digital identitet för projektet som kunde användas som vinjetter till presentationer och utbildningsfilmer, formge och göra ut en powerpointmall och göra appliceringar som kunde användas av museets personal i alla avdelningar. 

Symbolens form kommer i början från en olivkvist, symbolen för fred och visdom. För att koppla ihop formspråket med museernas moderna typografi plockades själva kvisten bort och kvar blev fyra blad för myndighetens fyra museer. Tillsammans kompletterar de varandra och bildar en organisk enhet, vilket rimmar med akademins syften: att dela med sig av sina expertisområden mellan avdelningar, introducera nyanställda och utvecklas tillsammans.

Shopping Basket