Oktober 2019  ⁠–⁠ Världskulturmuseet, praktikplats

Idé, koncept och design för en mobilsajt till Världskulturmuseets markmålning Matrix. Önskemålet var att skapa ett sätt för besökare att få mer information om konstverket och få inblick i kopplingarna mellan verket, museets utställning Korsvägar och föremålen som ligger till grund för flera av figurerna i konstverket. 

Som ett första test inom UX design använde jag Adobe XD för att utforma en mobilsajt där besökaren kan klicka på figurerna för att få veta mer om dem. I arbetet ingick ett flertal tester på museets personal för att ta fram en produkt som är så användarvänlig och tydlig som möjligt. 

Sajten lanserades i maj 2020 i samband med invigningen av markmålningen. Besök sajten här: http://matrix.varldskulturmuseet.se/

Shopping Basket