2020  ⁠–⁠ Nyla Design

Animerade filmer för kunden JM som marknadsför specifika byggprojekt. Filmerna görs inte efter en exakt mall utan skapas utifrån befintligt bildmaterial med särskild tanke på projektets identitet och målgrupp.

 

Film för projektet Guldkornet med fokus på husets utsikt. Filmen visades som Facebook-ad under maj 2020.

Film för projektet Frekvensen utifrån en längre visningsvideo. Filmen visades som Facebook-ad under juni 2020.

Shopping Basket