September 2019  ⁠–⁠ Världskulturmuseet, praktikplats

Produktion och formgivning av en broschyr i fickformat för att marknadsföra utställningen Human Nature Popup på Världskulturmuseet i Göteborg. Material från ett befintligt kompendium i större format anpassades till 10×10 cm. I uppdraget ingick även att göra upphandling samt att utföra beställning och leverans till tryckeriet. ⁠

Broschyren användes i museets verksamhet under 2019 och flyttade sedan med utställningen till Världskulturmuseerna i Stockholm under 2020.

Shopping Basket