2020 Praktikplats Nyla Design

Nyla Design feb maj

14 veckors praktikperiod på kommunikationsbyrån Nyla Design i Göteborg. 
Fokus för praktikperioden var originalarbete av trycksaker och digital marknadsföring samt idéarbete och digital kommunikation.

Exempel på arbetsuppgifter var animering, produktion av webb­annonser och tryckta kataloger, bildredigering, illustration, grundläggande HTML samt assistans i film­produktion och ljud­inspelning.

Läs mer om Nyla på nyladesign.se

2019-2020 Grafisk formgivare Världskulturmuseet

Statens museum för världskultur, Stockholm & Göteborg nov 2019 – feb 2020

Uppdragsanställning från november 2019 till februari 2020. Uppdragen var att formge grafiskt material till två utställningar, Last Night in Sweden – Revisited för Världskulturmuseet i Göteborg samt Magiska mönster för Medelhavsmuseet i Stockholm.

Inom uppdraget ansvarade jag för:

  • upphandling med tryckerier samt beställning
  • formgivning av utställningarnas grafiska manér
  • tryckmaterial som broschyrer, utställningsskyltar och annonsproduktion
  • originalproduktion

Läs mer om på Världskulturmuseets och Medelhavsmuseets hemsidor.

2019 Praktikplats Världskulturmuseet

Världskulturmuseet Göteborg

10 veckor sep nov

Tio veckors praktikperiod på Världskulturmuseets kommunikationsavdelning samt avdelningen för innehåll och lärande. Under praktikperioden fick jag arbeta mycket självständigt och producerade bland annat:

Läs mer om Världskulturmuseet på varldskulturmuseet.se

2016-2018 Vik. fritidspedagog

Fjällboskolan, Östra Göteborg

Under perioden ht-2016 vikarierande elevassistent och därefter vikarierande klasslärare i åk 2. Fr.o.m vt-2017 vikarierande fritidspedagog i åk 2-3, vikariat på 80%. I arbetsuppgifterna ingick lektionsplanering, verksamhetsplanering, kontakt med målsmän, pedagogiskt arbete med eleverna.

Arbetsgivare: Göteborgs Stad, Östra Göteborg