2019-2020 Grafisk formgivare Världskulturmuseet

Statens museum för världskultur, Stockholm & Göteborg nov 2019 – feb 2020

Uppdragsanställning från november 2019 till februari 2020. Uppdragen var att formge grafiskt material till två utställningar, Last Night in Sweden – Revisited för Världskulturmuseet i Göteborg samt Magiska mönster för Medelhavsmuseet i Stockholm.

Inom uppdraget ansvarade jag för:

  • upphandling med tryckerier samt beställning
  • formgivning av utställningarnas grafiska manér
  • tryckmaterial som broschyrer, utställningsskyltar och annonsproduktion
  • originalproduktion

Läs mer om på Världskulturmuseets och Medelhavsmuseets hemsidor.

Comments are closed.