2018-2020 IP Grafisk produktion & form

Yrkeshögskoleutbildning

Yrgo Göteborg

Tvåårig yrkeshögskoleutbildning inom grafisk formgivning, final art och tryckproduktion. 

Förutom undervisning i programvara, färgsäkring, typografi och grafisk design innehåller utbildningen 2 praktikperioder á 10 resp 14 veckor.

Läs mer om utbildningen på yrgo.se

Comments are closed.