2016-2018 Vik. fritidspedagog

Fjällboskolan, Östra Göteborg

Under perioden ht-2016 vikarierande elevassistent och därefter vikarierande klasslärare i åk 2. Fr.o.m vt-2017 vikarierande fritidspedagog i åk 2-3, vikariat på 80%. I arbetsuppgifterna ingick lektionsplanering, verksamhetsplanering, kontakt med målsmän, pedagogiskt arbete med eleverna.

Arbetsgivare: Göteborgs Stad, Östra Göteborg

Comments are closed.